Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně může uhradit platby a poplatky v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.Bezhotovostní platby

 • číslo účtu: 289580842/0300

 • bankovní spojení: ČSOB Šumperk

 

 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

 • poplatky za odpad - pro rok 2021 - roční poplatek ve výši 600 Kč/osoba, rekreační objekt

 • poplatky ze psů - pro rok 2021 - roční poplatek ve výši 120 Kč za 1. psa, 180 Kč za 2. a každého dalšího psa (sleva 50% pro osoby starší 65 let)

 • poplatky ze vstupného

 • poplatek za užívání veřejného prostranství

 

 

Variabilní symbol bezhotovostních plateb

 • úhrada poplatků za odpad: 1340 + číslo popisné

 • úhrada poplatků za psa: 1341 + číslo popisné

 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.