Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pohádkové putování Bušínem-dětský den 2012

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Od 1.6.2011 je možné se přihlásit k odběru novinek a aktualit emailem.

Přihlášení se provádí na webu obce (viz. výše).

Po přihlášení Vám přijde potvrzovací informace do Vašeho emailu.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Portál www.spolujemecesko.cz

Odkaz na portál, který vznikl jako podpora pro firmy i stát během nouzového stavu, kdy na straně státu nebo obce dochází k akutní potřebě rychlého nákupu specifických materiálů a  naopak na straně firem k potřebě jednotného sběrného místa takovýchto nabídek.

www.spojujemecesko.cz

30. 3. 2020

Zubní pohotovost 30.3.2020 - 3.4.2020

Zubní pohotovost od pondělí do pátku je určena pro všechny pacienty,pokud jejich zubní lékař neordinuje.
Zubní pohotovost LSPP v sobotu a v neděli a ve svátky je nezměněna a je pro všechny pacienty(zavoláte na tel.č.585 544 444 a zde se dozvíte kde a kdo o víkendu slouží).

Od 30.3.2020 do 3.4.2020 se bude zajišťovat pohotovost od 8:00-11:30

V tuto dobu budou ošetřeni pouze pacienti s akutní bolestí, ale je nutno se hlásit telefonicky od 7:00-8:00 na uvedených telefonech a budete objednáni a ošetřeni v příslušnou hodinu.

za Šumpersko:

30.3.2020 MUDr. Petr Totín Hlavnítř.11, Šumperk, tel.583 211 850

31.3.-1.4.2020 MDDr.Lucie Václavková
Nám.Svobody 1, Šumperk, tel.583 217 100

2.4.2020 MUDr.František Hošek
Langrova 23, Šumperk, tel.773 800 999

3.4.2020 MUDr.Jiří Záhejský
M.R.Štefánika 3, Šumperk, tel.583 311 339

za Mohelnicko:

30.3.-31.3.2020 MDDr. Zdeněk Ambrož ml.
Nádražní 35, Mohelnice, tel. 732 662 230

1.4.-3.4.2020 MDDr. Martin Kubiš
MDDr. Klára Vymazalová
Smetanova 14, Mohelnice, tel.702 350 159


za Zábřežsko:

30.3.-31.3.3.2020- MUDr. Václav Svoboda
Sušilova 10, Zábřeh, tel.583 415 673

1.4.2020-3.4.2020- MDDr.Ivana Smolková
MDDr.Tomáš Kučera
Bezručova 1a, Zábřeh, tel. 724 195 583

30. 3. 2020

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

26. 3. 2020 Zobrazit více

Úřední hodiny OÚ Bušín od 25.3.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
o přijetí krizového opatření:

úřední hodiny v období od 25. 3. 2020

OBECNÍ ÚŘAD BUŠÍN
PONDĚLÍ 12,30 – 14,30 hod.
STŘEDA 12,30 – 14,30 hod.

Děkujeme za pochopení

25. 3. 2020

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUC - doporučení

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00  Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b


V Olomouci dne 24.3.2020


Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2


Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“)

doporučuje všem osobám

nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:
• datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami;
• místo, kde ke kontaktu došlo;
• osoby, které byly kontaktu přítomny;
• informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu;
• datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;
• popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami.

Př. záznamu:
 23. 3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Haná – Tesco Olomouc, platba u pokladny č. 5, látková rouška
 23. 3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Chválkovická 1111, Olomouc, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů.

Děkujeme všem za součinnost.


Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

25. 3. 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem

Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)


Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

1. Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

3. Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a.došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti

b.po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c.po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d.po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e.po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f.po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g.po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h.po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i.po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j.po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.4. Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

5. Neprojednání přestupků
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.


Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra
Praha 20. 3. 2020

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx

 


25. 3. 2020 Zobrazit méně

HZS ČR - speciální rubrika „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé obce zde mohou nalézt relevantní informace, které jsou rozděleny do kapitol, viz příloha

25. 3. 2020 Zobrazit více

Stránka